POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov vam podajamo informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, zakonodajo o varstvu podatkov in drugo področno zakonodajo.

UPRAVLJAVEC:

  • KRAPŠE, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
  • Tržaška cesta 23
  • 2000 Maribor
  • Matična številka: 1789597000
  • Davčna številka: SI 99740508

KONTAKTNI PODATKI:

  • Tel.: 02 6296 690
  • E-mail: krapse(afna)siol.net
  • E-mail naročila: krapse(afna)gmail.com

NAMENI IN PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo izključno za namene za katere so bili podatki posredovani in skladno s pravnimi podlagami po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Namen obdelave

Privolitev posameznika

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (komunikacija preko socialnih omrežij, SMS-a, telefona, …).

Pogodba

 

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da nam podatkov ne posredujete, pogodbe z vami ne moremo skleniti.

Zakon

Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Zakoniti interes

Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. Na tej podlagi obdelujemo osebne podatke posameznikov s katerimi smo v različnih situacijah vzpostavili stik z namenom obveščanja o naših storitvah ali v primerih poslovnih stikov.

OBISK NAŠE SPLETNE STRANI

Ob obisku naše spletne strani in njeni uporabi obdelujemo naslednje osebne podatke:

Storitev

Podatki, ki jih obdelujemo

Pravna podlaga

»POVPRAŠEVANJE«

Fizična ali pravna oseba lahko pošlje povpraševanje preko spletnega obrazca.

Za potrebe te storitve, obdelujemo naslednje podatke:

–          Ime in priimek,

–          elektronski naslov,

–          vaše sporočilo.

Pogodba.

 

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi posameznikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, hranimo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov.

VIDEONADZOR

V poslovalnicah izvajamo videonadzor zaradi varovanja premičnega in nepremičnega premoženja, varovanja oseb, zagotavljanja tehnične ter požarne varnosti (na podlagi zakonitega interesa v skladu s točko (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) in zaradi nadzora vstopa in izstopa v ali iz prostorov organizacije (v skladu s 77. členom ZVOP-2). Videonadzor se izvaja neprekinjeno, dnevno štiriindvajset ur. Videonadzorni sistem omogoča spremljanje dogajanja v živo brez zvoka in brez možnosti zvočne intervencije. Dostop do žive slike imajo izključno pooblaščene osebe upravljavca. Videoposnetkov se ne prenaša v tretje države. Osebni podatki, pridobljeni z videonadzorom se hranijo največ 3 mesece. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v naših internih pravilnikih. Pri izvajanju videonadzora strogo upoštevamo načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

PRAVICE POSAMEZNIKA

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vam pripadajo sledeče pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov: 

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.

PRAVICA DO POPRAVKA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar so za to izpolnjenji pogoji določeni v členu 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik ima pravico, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav osebnih podatkov kadarkoli ugovarja.

UVELJAVLJANJE PRAVIC

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov je uveljavljenje pravic za posameznika brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico zaračunati razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa. V določenih primerih lahko vašo zahtevo tudi zavrnemo. Z namenom nepooblaščenega razkrivanja podatkov, vas lahko v primeru uveljavljanja pravic prosimo za dodatne informacije, s katerimi potrdimo identiteto posameznika. Vsa vprašanja povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali morebitnih zahtev v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, sprejemamo na elektronski naslov ter po pošti na naslov podjetja.

V kolikor menite, da so vam kakorkoli kršene pravice, se lahko obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

POGODBENA OBDELAVA IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

V nekaterih primerih posamezne obdelave osebnih podatkov poverimo pogodbenemu obdelovalcu. Vselej poskrbimo, da so vsa razmerja s pogodbenimi obdelovalci ustrezno urejena s pogodbo o obdelavi. Vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretjim nepooblaščenim osebam. Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo in posredujejo, v kolikor bi to od nas zahtevali pooblaščeni organi na podlagi zakonske zahteve ali zakonske zahteve (npr. preprečevanje prevar ali zlorab, odkrivanje kaznivih dejanj, …).

IZNOS PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države ali mednarodne organizacije.

INFORMACIJE O OBSTOJU AVTOMATIZIRANEGA SPREJEMANJA ODLOČITEV, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILOV

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

OBJAVA SPREMEMB

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike varstva osebnih podatkov. Vsakršna koli sprememba bo objavljena na naši spletni strani.

Scroll to Top